České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Smiřice (HK) - Zjevení Páně
Smiřice (HK) - Zjevení Páně

kostely/smirice_zp_1_1.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/smirice_zp_1_2.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/smirice_zp_1_3.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/smirice_zp_1_4.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/smirice_zp_1_5.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín


Loc: 50°17'58.828"N, 15°52'13.314"E

Základní kámen kostela byl položen roku 1699 a po přerušení způsobené tragickou smrtí tehdejších majitelů panství se v roce 1711 v kostele už křtilo. Co se týká autorství stavby, je přisuzováno Kryštofu Dienzenhoferovi (1655–1722) anebo Janu Blažeji Santinimu (1677–1723). Nelze spolehlivě určit, neboť ve stavbě jsou prvky typické pro oba stavite le a stavební plány a písemnosti ke stavbě se nedochovaly.

V každém případě je kostel ceněn jako stavebně velmi hodnotná barokní stavba. Ve věži je zavěšen zvon Egidius (sv. Jiljí) o hmotnosti 1400 kg, který byl ulit kutnohorským zvonařem Jakubem Ptáčkem v roce 1519. Určitou zvláštností tohoto kostela je jeho orientace na sever.

Vrcholně barokní Zámecká kaple Zjevení Páně, národní kulturní památka. Kaple je postavena ve stylu vrcholného baroka (1699 – 1713), za stavitele je považován K. Dienzenhofer. Freskami s tematikou příchodu Krista ji vyzdobil J.J. Steinfels ze Steinfelsu. Kapli dominuje na hlavním oltáři jeden z nejkrásnějších obrazů P. Brandla „Klanění Tří králů“ z r. 1727, Brandl je také autorem menšího obrazu znázorňujícího sv. Blažeje uzdravujícího nemocnou dívku z r.1713, další obrazy jsou od C. Carloneho – Glorifikace Jana Nepomuckého (1724) a O. Maywalda – Madona podávající růženec sv. Dominikovi (1755).

Dřevěné lavice, kazatelna a oltář Jezulátka pocházejí z dílny řezbáře K.Devotyho. Prohlídku kaple je
nutné si předem objednat u správce objektu – Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
nebo telefonicky na tel. č. 495 423 036 nebo 777 332 691, případně e-mailem na adrese reichova@smirice.cz nebo jostova@smirice.cz. Minimální počet návštěvníků ve skupině je 6 osob.

/Zdroj:www-turistik.cz,e­dit.jv/

Text J.Vavřín

Smiřice

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace