České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Polná (JI) - sv.Kateřiny
Polná (JI) - sv.Kateřiny

kostely/polna_kateriny_1_1n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jan Prchal
kostely/polna_kateriny_1_2n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jan Prchal


Kostel svaté Kateřiny

Hřbitovní jednolodní kostel sv. Kateřiny s pětibokým presbytářem byl postaven pravděpodobně ve II. polovině 14. století jižně od města, na místě zvaném Strážný vrch. Na jižní straně lodi přetrval raně gotický lomený portál. Původně pravděpodobně sloužil jako kaple pro bohoslužby obyvatel sousedícího hradu. Uvnitř se nacházejí zbytky fresek z 15. století zobrazující život Krista a sv. Kateřiny a fresky polenského malíře Jiříka Jircháře z přelomu 16. a 17. století, které dali zhotovit při renovaci kostela tehdejší majitelé Polné Hertvík Žejdlic a Jan Žejdlic ze Šenfeldu. Ve vnější zdi kostela jsou zasazeny tři náhrobníky z 16. a 17. století; zajímavý je boční gotický portál. U kostela je zřízen hřbitov, jehož existenci dokládají písemné zmínky již z počátku 15. století. Hřbitovní zeď byla postavena v letech 1592 a 1593. Na hřbitově byli pochováváni zejména obyvatelé hradu a podhradí, později obyvatelé čtvrti Kateřinov, která byla po dlouhou dobu vedena jako samostatná obec. Zachovaly se také zprávy o kostnici. Ve svahu pod původním hřbitovem směrem k rybníku Peklo byl koncem 16. století zřízen menší hřbitov pro nepokřtěné děti, lidi jiné víry a sebevrahy.
Na hřbitově se dochovala celá řada cenných náhrobků. Ještě nedávno byly železné kříže – často umělecky zdobené výrobky železářů a kovářů z Ranska a okolních hutí – necitelně likvidovány. Některé z nich jsou zde nyní ponechány. Zaujmou zejména náhrobky významných osobností (Bedřich Neubauer – muzejník, Karel Varhánek – významný podnikatel a mecenáš města, MUDr. František Záborský – významný lékař…). Umělecky cenná je plastika na hrobce rodiny Vítkovy – dílo akademického sochaře Františka Vladimíra Foita (1900–1971); za pozornost stojí i pomník mlynáře Čeňka Fialy s vytesanými mlynářskými znaky. Ve svahu při kostele žili v 17. a 18. století poustevníci, kteří se mj. starali o nemocné cholerou a morem. Kostel sv. Kateřiny včetně hřbitova je po hradu druhou nejstarší dochovanou památkou v Polné. Poslední důslednější oprava včetně přeložení střechy novým plechem byla provedena v roce 1977; od té doby zde čas od času proběhne běžná údržba. Při pořizování fotodokumentace Klubem Za historickou Polnou v roce 2009 byla shledána degradace vzácných fresek z 15. až 17. století; pokročilý stav poškození interiéru vyžaduje včasné zadání restaurátorských prací.
Jan Prchal

Polná

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace