České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Polná (JI) - sv.Barbory
Polná (JI) - sv.Barbory

kostely/polna_barbory_1_1n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jan Prchal


Kostel svaté Barbory

Po zrušení původního hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie byl po roce 1710 založen za školskou branou, severně od hlavního polenského náměstí při cestě do Přibyslavi, v místě, kde stával Svatoňův dvůr, nový hřbitov. V letech 1720–1725 dal zde uprostřed pohřebiště tehdejší polenský děkan Pavel Haberlandt (1663–1729) postavit hřbitovní kostel zasvěcený sv. Barboře. Stavba byla provedena v jednoduchém barokním stylu na půdorysu řeckého kříže podle plánů chrudimského stavitele Donáta Theodora Morazziho. Fresky s rozvětvenou ikonografií na stropě z let 1749 a 1750 pocházejí od chrudimského malíře a historika Josefa Cereghettiho; dřevořezby (např. oltáře) a některé kamenické a sochařské artefakty vytvořila řezbářská a sochařská dílna polenských Morávků – Martina Ignáce (1679–1762) a jeho syna Viktora Václava (1715–1779). Nad branou hřbitova z roku 1720 je umístěna pěkná plastika sv. Barbory, patronky umírajících, která byla v květnu roku 1945 částečně poškozena. Na hřbitově se nalézá řada památkově významných náhrobků; neobvyklý je např. železný zdobený náhrobek děkana Matěje Slugy z roku 1859 – výrobek železárny v Polničce. Monumentální pomník děkana Františka Pojmona uprostřed hřbitova a náhrobky Marie Stuartové a v roce 1899 zavražděné Anežky Hrůzové zhotovil sochař Antonín Sucharda z Nové Paky. Za pozornost stojí i mramorové desky polenských kaplanů a děkanů, zasazené do zdi kostela, nebo památník obětem I. světové války 1914–1918, kde můžeme číst 17 jmen.
Jan Prchal

Polná

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace