České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Police nad Metují (NA) - Nanebevzetí Panny Marie
Police nad Metují (NA) - Nanebevzetí Panny Marie

kostely/policenmet_nanvpma_1_11n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Slavomír Solař


Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují Velmi zajímavou stavbou nedaleko polického náměstí je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zcela původně šlo o dřevěný kostelík v areálu benediktinského kláštera z počátku 13. století. Později byl nahrazen stavbou kamennou, z níž se dodnes dochoval vzácný raně gotický ústupkový portál. Na počátku 18. století byl za účasti Kiliána Ignáce Dienzenhofera upraven barokně (jednoduchý volutový štít, lucerna) a koncem 19. století také pseudogoticky (rozeta v průčelí). Na budovu kostela navazuje barokní konvent, v němž dnes sídlí muzeum dějin Policka. Na náměstí před kostelem stojí nádherný renesanční Seelendrův sloup od J. Brokofa.

Text Slavomír Solař

Police nad Metují

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace