České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Osek (JC) - Nanebevzetí Panny Marie
Osek (JC) - Nanebevzetí Panny Marie

kostely/osek_jc_nvpm_1_1.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/osek_jc_nvpm_1_2.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/osek_jc_nvpm_1_3.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/osek_jc_nvpm_1_4.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/osek_jc_nvpm_1_5.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín


Loc: 50°27'51.032"N, 15°9'31.843"E

Obec Osek se nachází na mírně se svažující pláni a tak má možnost jako dominanta vyniknout barokní kostel a při něm postavená dřevěná zvonice.Ta je vystavěna na hraně terasy vzniklé vybudováním kostela a hřbitova. Písemná zmínka o kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Oseku je v kronice obce. Ovšem datum, kdy a kým byl postaven, uvedeno není. Za husitských válek r. 1430 byl zničen ohněm, později byl nově zbudován pánem z Kosti Mikulášem Zajícem II. z Hasenburku. Ve třicetileté válce zpustošen a hrozilo sesutí. Na opravu r. 1640 věnoval literácký spolek ze Sobotky 500 zlatých. R. 1682–1690 syn Humprechtův, Heřman Jakub Černín z Chudenic se odhodlal k přestavbě (chrámu) z kamene a cihel. R. 1741 opět spolek literácký půjčil 500 zlatých na opravu. R. 1860 byly na kostelní věž umístěny hodiny, které jsou majetkem obce.
V r. 1981 proběhla generální oprava kostela, která byla financována děkanským úřadem v Sobotce. Při úpravách byla vyměněna stará omítka za novou se žlutým nátěrem, došlo i k výměně střešní krytiny a opravě číselníku hodin.

Dřevěná zvonice.

I když kostel je barokní, zvonice je gotická a pro tento kraj charakteristická svou stavbou. Dřevěná šestiboká zvonice, postavená v r. 1601 na místě, kde stála původní, je pozoruhodná svou vzpěradlovou konstrukcí (trám nesoucí zvon je vzepřený šikmo vzhůru ukloněnými trámovými vzpěrami). Stavba je s otevřeným prostorem u zvonu, nahoru se zužující s možností výhledu do krajiny.

Text J.Vavřín

Osek

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace