České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Netín (ZR) - Nanebevzetí Panny Marie
Netín (ZR) - Nanebevzetí Panny Marie

kostely/netin_nvpm_1_1.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Pavel Izdný
kostely/netin_nvpm_1_2.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Pavel Izdný
kostely/netin_nvpm_1_3.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Pavel Izdný
kostely/netin_nvpm_1_4.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Pavel Izdný
kostely/netin_nvpm_1_5.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Pavel Izdný
kostely/netin_nvpm_1_51n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/netin_nvpm_1_52n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera


Kostel v Netíně má dlouhou a zajímavou historii. Mezi lidmi tradovaná pověst praví, že původně byl stavěn v nedaleké obci Olší nad Oslavou (která dnes do netínské farnosti patří), ale kostel byl prý přenesen anděly na dnešní místo. Faktem je, že kostelní lóď pochází již z konce 12. století, později byl vybudován gotický presbytář, v 18. století byla lóď zaklenuta pozoruhodnou klenbou ve stylu tzv. Santiniho barokní gotiky. Dříve se mělo za to, že toto klenutí je dílem Santiniho samotného, dnes se má za to, že to byli pouze jeho žáci. V roce 1781 byla kostelní věž, vysoká 31 metrů, zakončena pozoruhodným, jinde ne příliš obvyklým zastřešením. V 60. letech 20. století byly za původními bočními oltáři sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína odkryty pozdně gotické nástěnné malby. V důsledku toho byly zmíněné oltáře odstraněny. Fara vedle kostela pochází z 18. století, z dob faráře Jana Komárka (v Netíně farářem v l. 1729 – 1750). Počátkem 21. století byla rekonstruována.
Od roku 1714 je Netín poutním místem. V onom roce sužoval Velké Meziříčí mor, a obyvatelé vykonali do Netína prosebnou pouť. Epidemie skončila, a vděční velkomeziříčtí se zavázali na paměť toho do Netína dále putovat. Tento slib plnili dokonce i za totality (ač tehdy se putovalo pouze soukromně), a plní jej dodnes. V 90. letech 20. století byly rovněž zavedeny poutě každou 1. sobotu v měsíci.

Text Michal Šebera

Netín

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace