České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Mladějov (JC) – sv.Jiljí
Mladějov (JC) – sv.Jiljí

kostely/mladejov_jil_1_1.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/mladejov_jil_1_2.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/mladejov_jil_1_3.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/mladejov_jil_1_4.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/mladejov_jil_1_5.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín


Loc: 50°28'59.663"N, 15°14'3.978"E

Jádro kostela je gotické a pochází ze 14. století, postupně byl částečně barokně upraven. Budova je obdélná, jednolodní s předsíní a s uzavřeným presbytářem s opěráky. Na severní straně k němu přiléhá sakristie a oratoř. Stěny jsou hladké členěné hrotitými okny bez kružeb. Presbytář je sklenut křížem a závěrem s klínovými žebry. Loď kostela je plochostropá a má dřevěnou kruchtu na které je balustráda. Sakristie a oratoř jsou otevřené do presbytáře a jsou opatřeny balkónem. Zařízení kostela pochází ze 17–19 století. Hlavní oltář je rokokový s obrazem pocházejícím z 19. století a se sochami sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Dva boční oltáře jsou klasicistní, portálové z konce 18. století. Kazatelna je barokní se soškami evangelistů ze 17. století. Vedlejší zvonice je bedněná, dvoupatrová, hranolová, okosená a je na kamenné podezdívce z 19. století. Před kostelem je socha sv. Linharta roku 1740 s emblémy ze života světce.

Text J.Vavřín

Mladějov

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace