České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Lipoltice (PU) - sv.Matouše
Lipoltice (PU) - sv.Matouše

kostely/lipoltice_pusm_1_1n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/lipoltice_pusm_1_2n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/lipoltice_pusm_1_3n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/lipoltice_pusm_1_4n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/lipoltice_pusm_1_5n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín


Lipoltice – kostel svatého Matouše
Loc: 49°59'10.899"N, 15°34'9.305"E

Nejstarší stavbou v Lipolticích je raně gotický farní kostel, který je zasvěcen svatému Matouši. Byl postaven někdy kolem roku 1280. Kostel původně sloužil v době ohrožení na ochranu a jako úkryt obyvatel blízkého okolí. Byl obehnán asi 2 m vysokou zdí a 2–3 m hlubokým příkopem.
Některé zbytky opevnění se dochovaly dodnes, avšak z původní gotické svatyně se dochovalo jen malé raně gotické okénko a křížová klenba. Od středověku se traduje, že od kostela vede tajná chodba na západ do Hájkových koutů.
Během staletí byl kostel v několika etapách přestavován a opravován. V 18. století byla přistavěna barokní kostnice a vstupní hřbitovní brána. Celý areál byl dobudován až roku 1849 péčí choltického hraběte Theodora z rodu Thunů.
Roku 1870 byl kostel opraven, přičemž byly na zdi odkryty staré malby, které vytvořil Peška, malíř z Kutné Hory. Hlavní oltářní obraz sv. Matouše maloval zhruba v roce 1879 Josef Papáček z Chrudimi.
Roku 1892 byl kostel prodloužen k východní straně. Touto přístavbou bohužel zmizely fresky odkryté krátce předtím.

/Zdroj: http://lipoltice.ic.cz ,edit.jv

Text Jindřich Vavřín

Lipoltice

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace