České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Jestřebí (CL) - sv.Ondřeje
Jestřebí (CL) - sv.Ondřeje

kostely/jestrebi_ondrej_1_1.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/jestrebi_ondrej_1_2.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/jestrebi_ondrej_1_3.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/jestrebi_ondrej_1_4.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/jestrebi_ondrej_1_5.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Karel Fridrich
kostely/jestrebi_ondrej_1_6.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/jestrebi_ondrej_1_7n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/jestrebi_ondrej_1_8n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/jestrebi_ondrej_1_9n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera
kostely/jestrebi_ondrej_1_91n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Kneslovi
kostely/jestrebi_ondrej_1_93n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Kneslovi
kostely/jestrebi_ondrej_1_94n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Kneslovi
kostely/jestrebi_ondrej_1_95n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Kneslovi
kostely/jestrebi_ondrej_1_96n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Kneslovi
kostely/jestrebi_ondrej_1_97n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Kneslovi
kostely/jestrebi_ondrej_1_98n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Kneslovi


Kostel sv. apoštola Ondřeje je klasicistní stavba z 90. let 18. století. Byl postaven jako náhrada starého farního kostela, který stál na skalní terase při jestřebském hřbitově a jenž lehl popelem při velkém požáru obce koncem 17. století. V tomto poměrně dlouhém mezidobí mezi požárem obce včetně kostela a stavbou kostela nového farnost prakticky neexistovala a bohoslužby sloužili faráři a kaplani z blízkých Pavlovic v provizorní dřevěné kapli na návsi, která dnes již zanikla. Zajímavostí je, že příkaz k znovuvybudování kostela dal při návštěvě panství sám císař Josef II., který je z dějin známý především rušením klášterů a spoustou reforem. Prvním farářem nově ustavené farnosti se stal P. Florián Knobloch. Kostel světil o svátku sv. Ondřeje 30. listopadu r. 1781 P. Wenzel Hocke, arciděkan z Horní Police. Tehdy byl kostel ještě v poměrně nehotovém stavu a dokončovací práce pokračovaly až do roku 1790, kdy byl kostel vymalován známým jesuitským malířem Kramolínem.

Za doby duchovního správce P. Václava Červenky (farářem od 50. let do roku 1989) začala generální rekonstrukce kostela, zakončená až v roce 1996, v době kdy farnost spravoval P. RNDr. Jaroslav Macoun. Během rekonstrukce byla mimo jiné v jednom z historických kostelních přístavků zbudována zimní kaple, sloužící dnes jako zpovědní místnost, dvojice zvonů na sanktusníku byla předělána na elektrický pohon a z části podkruchtí vznikla obezděním vnitřní kostelní předsínka, otevřená do kostela mříží s motivem kříže a písmen Alfa a Omega (první a poslední písmeno řecké abecedy – v křestanské ikonografii označení pro Krista, jenž je počátek a konec všeho).

Farnost má dodnes vlastního duchovního správce a kostel je liturgicky využíván.

Text M.Šebera

Jestřebí

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace