České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Králíky - Hora Matky Boží (UO) - Svatých schodů
Králíky - Hora Matky Boží (UO) - Svatých schodů

kostely/hora_matky_b_sch_1_1.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Michal Šebera


Kaple je součástí areálu poutního místa na Hoře Matky Boží u Králík. Stavba obsahující Svaté schody stojí uprostřed nádvoří poutníků, které obklopují ambity (podobný typ uspořádání, tedy kaple obklopená ambity, je obvyklé u Loretánských kaplí). Celý interier kaple vyplnují Svaté schody, rozměrově se jedná o kopii schodiště v paláci Piláta Pontského v Jeruzalémě, po kterémžto schodišti byl veden zbičovaný Kristus s trnovou korunou na hlavě. Na tuto událost upomínají dvě barokní plastiky na začátku schodiště. Po schodišti samém je dovoleno stoupat pouze po kolenou. Schodiště je zakončeno prostranstvím s oltářem, kterému dominuje velký kříž s plastikou ukřižovaného Krista.

Králíky - Hora Matky Boží

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace