České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Chomutice (JC) - sv.Diviše
Chomutice (JC) - sv.Diviše

kostely/chomutice_jcsd_1_1n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/chomutice_jcsd_1_2n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/chomutice_jcsd_1_3n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/chomutice_jcsd_1_4n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/chomutice_jcsd_1_5n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín


Chomutice,kostel sv.Diviše
Loc: 50°22'13.365"N, 15°28'58.979"E

Kostel v Chomuticích byl postaven někdy v letech 1780 – 1782 za císaře Josefa II. nákladem komorních statků panství pardubického se správou ve Smrkovicích.Kostel byl zasvěcen svatému Divišovi čili Dionýsovi, patronu Francie, biskupu a mučedníkovi. Je to jediný kostel v Čechách zasvěcený tomuto patronu.
Nově vybudovaný kostel byl obdarován vzácným oltářem sv. Jana ze zrušeného kláštera v Kartouzích. Vnitřek kostela je krásně malován, zvláště pak strop, kde je znázorněno České nebe.Malby mají vysokou hodnotu a podle úsudků odborníků pocházejí od významného malíře Kramolína.
Velkým mecenášem Chomutického kostela byl i JUDr. Jan Levit, chirurg a významný hořický rodák, který zemřel v Terezíně.
Zvláštností kostela je také ozvěna uprostřed chrámové lodi.
Ze starého farního kostela, který založil asi v polovině 14. st. Přibyslav z Radče a který byl později zničen, byly přeneseny zvony pocházející z let 1333 a 1490, také erby Radeckých a znak pražského kostela.Dále kamenná křtitelnice z pískovce, ve které je latinsky vytesán nápis: Hoc opres paravit Venceslaus egnes de Radech canonus Pragensia (= Toto dílo připravil Václav rytíř z Radče, kanovník pražský)

/Zdroj: http://pdf.uhk.cz , / Radka Nováková – Kostel sv. Diviše v Chomuticích ,edit.jv/

Text Jindřich Vavřín

Chomutice

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace