České a moravské kostely


Zde se nacházíte: Bohuslavice (NA) - sv.Mikuláše
Bohuslavice (NA) - sv.Mikuláše

kostely/bohuslavice_kneznou_1_1.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jan Heralecký
kostely/bohuslavice_kneznou_1_2n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/bohuslavice_kneznou_1_3n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/bohuslavice_kneznou_1_4n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/bohuslavice_kneznou_1_5n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/bohuslavice_kneznou_1_6n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/bohuslavice_kneznou_1_7n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/bohuslavice_kneznou_1_8n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín
kostely/bohuslavice_kneznou_1_9n.jpg
Vloženo dne: 04.11.2012
Autor: Jindřich Vavřín


Bohuslavice nad Metují,kostel sv.Mikuláše
Loc: 50°18'46.567"N, 16°5'10.777"E

Kostel byl založen pravděpodobně již v době založení obce po roce 1200. Děkan Rojek v pamětech Černčických dokonce tvrdil, že podle stop objevených při opravách v roce 1840 je bohuslavický kostel nejméně o dvěstě až třista let starší než kostel černčický, který byl založen Arnoštem z Talmberka kolem roku 1300. Podle toho by kostel v Bohuslavicích pocházel z roku 1100 nebo dokonce 1000, ovšem v jiné podobě než nyní a to v románském stylu a bez věže.
Později byl kostel přestavěn Sezimou z Dobrušky ve stylu gotickém a ve 14. století byla přistavěna na západní straně malá věž s gotickými okny. Na vrcholu věže byla zřízena prkenná zvonice, jakou můžete vidět na kostele černčickém, nebo krčínském. Jestli v ní však byly někdy zvony, těžko říct. Takto kostel stál až do roku 1687. Pak byl zcela přestavěn, byly zřízeny dva hlavní oltáře a provedena vnitřní výzdoba.
V roce 1777 byl kostel i věže zevnitř i zvenku obílen a byl zřízen oltář sv. Anny a vystavěna kostnice. Další úpravy byly provedeny v roce 1840. V předsíni kostela je také umístěna pamětní deska věnovaná padlým v první světové válce.

Kostnice byla vystavěna v roce 1777, k tomu museli obyvatelé vesnice poskytnout, jak poznamenává obecní kniha pomoc dělnickou a dovoz staviva – dovezeno bylo 287 fůr. Do kostnice byly sneseny z jiného místa kosti zemřelých předků, novější kosti z vykopaných hrobů byly svazovány do bílých prostěradel a ukládány na římsku v kostnici okolo stropu.
Hřbitov měl tenkrát oválný tvar a byl obehnán zdí tak, že velká věž a kostnice stály mimo něj, ale dveře do kostnice vedly z něho. Hlavní vrata na hřbitov byla u velké věže a dvířka vedlejší, řečená Slavětínská vedla za humna.

/Zdroj: www.bohuslavice.com/

Text Jindřich Vavřín

Bohuslavice

Vložení komentáře


Copyright © Jana a Jiří Kneslovi a další autoři
Vytvořil Jiří Knesl ml.
Mapa webu Mapa webu   API & Roadmap
RSS   Přihlášení do administrace